Introductie

Deze website fungeert als een hub van waaruit zogeheten Delphi-studies kunnen opgestart worden, hiervoor zoeken we continu naar co-creatieve samenwerking. Deze website is daarom als een uitnodiging te beschouwen. Louter informatief, toekomstonderzoek, toekomstkunde of futurologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van de toekomst en vormt daarmee het tegenovergestelde van geschiedenis. Toekomstkunde wordt vaak verward met sciencefiction. Toekomstkunde (futurologie) wordt vaak bedreven door overheden en bedrijven in het kader van strategische beleidsvorming. Binnen de toekomstkunde bestaan er verschillende onderzoeksmethoden, de Delphi-studie is daar één van:


Delphi-studie

Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen consensus over bestaat (bijvoorbeeld de risico’s van kernenergie). Door de antwoorden van de andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot een consensus te komen. De volgende karakteristieken onderscheiden een Delphi-studie van andere methodes, en helpen de deelnemers zich te concentreren op de kernproblemen:

  • Structureren van de informatiestroom

In het begin worden de bijdragen van de experts verzameld in de vorm van antwoorden op vragenlijsten en commentaren op deze antwoorden. De leider van het panel behoudt de controle over de interacties tussen de deelnemers door de informatie te verwerken en irrelevante inhoud te verwijderen. Hierdoor worden de negatieve effecten van face-to-face-discussies vermeden en worden de problemen in verband met de groepsdynamiek opgelost.

  • Regelmatige terugkoppeling

De deelnemers brengen commentaar uit op hun eigen voorspellingen, de antwoorden van anderen en de vooruitgang van het gehele panel. Zij kunnen op elk ogenblik hun mening herzien. Waar deelnemers in gewone vergaderingen vaak vasthouden aan hun oorspronkelijke mening en conformeren aan de groepsleider, gaat een Delphi-studie dit juist tegen.

  • Anonimiteit van de deelnemers

De deelnemers blijven gewoonlijk anoniem, ook na de studie. Hierdoor kunnen de deelnemers hun autoriteit of persoonlijkheid niet gebruiken om invloed uit te oefenen op de andere deelnemers. Hierdoor kunnen zij ook vrij hun mening weergeven, is er meer ruimte voor kritiek en het toegeven van fouten door het herzien van oorspronkelijke meningen, en is er minder kans op kuddegedrag.

Resultaat

Het resultaat van een delphi-studie kan zeer divers zijn, in elk opzicht stelt de oefening zich tot doel een bijdrage te leveren tot het algemeen belang. Ideeën kunnen verder ontwikkeld worden zonder garantie dat ze ook praktisch doorgang kennen, het is kunst om zoveel mogelijk kennis te delen opdat meer inzicht bekomen wordt in het leven als dusdanig. Het realiseren van een consensus kan zich ook uiten in de aanvaarding dat een consensus niet realiseerbaar is. Om dezelfde reden kan een Delphi-studie tot paradoxale conclusies leiden, zo kunnen een beperkt aantal deelnemers tot oplossingen komen maar het probleem wordt niet opgelost. Conclusies kunnen in een mindmap voorgesteld worden, hieronder een voorbeeld (cfr monetaire reset):


Pragmatisme

Het niet bereiken van een consensus is op zich het overkoepelende thema bij delphi-studies, hierdoor kennen ze principieel nooit een einde, meningsverschillen zijn inherent aan het leven. In het beste geval leidt een delphi-studie tot visieverruiming, een verbreding van ons inlevingsvermogen opdat meer wederzijds begrip kan doorstromen, garanties kunnen echter niet geboden worden. Een goedbedoelde waarschuwing staat echter gepast, een Delphi-studie kan ook de emotie beroeren omwille van het resultaat dat zich gaandeweg openbaart, dit is sterk afhankelijk van het onderwerp. Eenzelfde Delphi-studie kan meermaals opgestart worden met nieuwe deelnemers, de resultaten van vorige studies kunnen hierin opgenomen worden opdat het totale proces versneld kan worden. Op deze manier komen we tot een ‘ongekend is onbemind’ dynamiek, we kunnen niet oordelen over informatie die we (nog) niet kennen. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s