Werkwijze

Het onderwerp van debat kan binnen een delphi-studie zeer uiteenlopend zijn, wat de onderwerpen gemeen hebben is dat ze een visionair kenmerk hebben. Vaak betreft het innovatieve ideeën en/of concepten waarover collectief – net omwille van hun aard – nog vrij weinig gekend is en/of weinig media aandacht voor te vinden is. Deze werkwijze maakt van Delphi-studies een zeer boeiende aangelegenheid, brainstorming en zelfonderzoek worden hierdoor aangewakkerd met als doel tot een consensus te komen die het algemene belang dient, een sociaal inclusief denkproces dat in het beste geval ook tot praktische implementatie kan/mag leiden. Per onderwerp kan bv een forum opgestart worden, andere opties zijn uiteraard mogelijk.


Werkdocumenten

Delphi-studies kunnen op verschillende manieren aangevat worden, tenzij door het ter bespreking stellen van een reeds bestaand werkdocument en/of het plaatsen van een hypothetisch toekomstbeeld, een innovatief idee of ‘ad random’ citaat. De werkdocumenten en/of stellingen kunnen van iedereen afkomstig zijn en bevatten niet noodzakelijk alle informatie die reeds gekend is over het onderwerp. Op deze manier wordt zelfreflectie en onderzoek gestimuleerd, net zoals de bijhorende dialoog sociale interactie bevordert.

Eerste impressie

Na beschouwing van de werkdocumenten geven we een eerste impressie met argumenten voor- en/of tegen, dit doen we in telegramstijl met korte zinnen en/of aan de hand van een aantal bulletpoints. Deze eerste impressie plaatsen we gebundeld waarna het debat via andere topics verder gaat, het delen van de eerste impressie is echter geen verplichting maar het faciliteert wel het onderzoek. Anders gezegd, de eerste impressie bevat voldoende argumenten om uw mening kenbaar te stellen opdat duidelijk wordt vanuit welk standpunt de oefening wordt aangevat, het spreekt voor zich dat meningen kunnen verschillen. Dit laat ons toe om de verschillende meningen in kaart te brengen, tijdens het debat kunnen meningen bijgesteld en/of bekrachtigd worden.

Debat

Het debat verloopt steeds met respect voor ieders mening, hierin zijn we vrij van hoe we dit willen organiseren. We trachten hierin structuur te houden door het openen van nieuwe topics wanneer dat gepast lijkt. Via hyperlinks kan verwezen worden naar allerhande bronnen die we terugvinden onderaan het forum. Op regelmatige wijze trachten we een synthese te maken van het debat, hebben we onze mening herzien, blijft de eerste impressie geldig en diens meer. Het is mogelijk dat er een impasse ontstaat door de onverenigbaarheid van cognities, we besluiten dan het discours met deze waarneming wat op zich onderwerp van studie mag zijn.

Moderatie

De moderatie tracht zoveel mogelijk orde in de chaos te houden opdat nieuwe participanten makkelijk kunnen volgen waardoor de drempel om in te stappen verlaagd wordt. Op regelmatige wijze zal het forum opgeschoond worden, een en ander is afhankelijk van hoe het debat verloopt en hoe snel tot een consensus kan gekomen worden. De moderatie neemt hierin een neutraal standpunt op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. De moderatie is vrij in haar beweegredenen en geeft voldoende argumentatie voor de ondernomen acties, geenszins kunnen berichten inhoudelijk gemanipuleerd worden. Elk vermoed misbruik wordt gemeld en openlijk ter dialoog gesteld. Het staat eenieder vrij om een delphi-studie aan te vatten en hierin de rol van moderator op zich te nemen.

Flexibiliteit

Gezien het dynamische proces kunnen ten allen tijde verbeteringen aangebracht worden, het resultaat van het debat kan aanleiding geven tot tussentijdse acties, bekendmakingen en/of andere besluitvorming. Alle gedeelde informatie staat ter beschikking van de gemeenschap, dit met respect voor de identiteit van de kennisdeler en/of inspirator zonder dat hier rechten en/of plichten aan gekoppeld kunnen worden. Een delphi-studie gebeurt in een open sfeer en wederzijdsheid, geenszins kan/mag het de intentie zijn om enig negatief effect te induceren. Niet onbelangrijk is dat delphi-studies ook kunnen leiden tot het losmaken van emoties, net zoals meningsconflicten in het dagelijkse leven waargenomen kunnen worden, dit beschouwen we in alle ernst en volwassenheid.

Synthese

Tijdens het denkproces worden regelmatig syntheses gemaakt, deze zijn op zich onderhevig aan verandering naarmate het proces vordert. De syntheses houden we beknopt, desgevallend met tal van hyperlinks die meer detail ontbloten voor wie het de interesse geniet. De synthese geeft een weerspiegeling van verschillende meningen, idealiter met een indicatie van wie welke menig aanhangt, de gewijzigde meningen, net zoals de onverzoenbaarheid van pro en contra. Dit laat ons toe om de haalbaarheid van innovaties in te schatten, net zoals blokkades waarom dit niet zou lukken en SWOT analyses.

Coherentie & reset

Een delphi-studie kan aanleiding geven tot het openen van andere delphi-studies wanneer dat gepast is, op deze manier ontstaat een coherent geheel waarbinnen steeds meer relaties gelegd kunnen worden. Procesdenken vormt een geschikte grondslag waarbinnen de delphi-studie kan geplaatst worden. Anders gezegd, een delphi-studie kent een heel open karakter, ook alle meningsconflicten krijgen hier een rechtmatige plaats. De delphi-studie eindigt wanneer de onderzoeker/deelnemer het resultaat bevredigend vindt, dit is vaak een persoonlijk en subjectieve aangelegenheid. Veel is afhankelijk van het inhoudelijke debat, is alles gezegd en/of worden er nog nieuwe elementen toegevoegd? Elke delphi-studie kan heropend worden met een nieuwe groep participanten, een dergelijke reset start met een ‘propere lei’ opdat het proces opnieuw kan starten. (lees meer)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s